Loading... Please wait...

                                                                       CONDIŢII  GENERALE DE GARANŢIEI. Situaţii care duc la pierderea garanţiei :

               Instalarea necorespunzătoare a echipamentelor (cuplarea perifericelor la calculator când acestea sunt sub tensiune, lipsa impământării la priza);
                Intervenţii asupra echipamentelor efectuate de către personal neautorizat de către LENOVI;
                Ruperea sigiliilor sau deteriorarea lor, precum şi a etichetelor aplicate pe echipamente;
                Nu se acordă garanţie componentelor care prezintă următoarele defecte fizice: componente care prezintă urme de arsuri (chip-uri sau alte piese cu urme de arsuri, procesoare cu urme de arsuri ), procesoare ciobite, componente care au părti lipsă, defecte mecanice cauzate de şocuri sau orice fel de lovitură, de transportul sau manipularea necorespunzătoare (componente crăpate sau cu părti lipsă, procesoare sau HDD-uri cu pini lipsă sau îndoiti, unităţi CD-ROM cu CD-uri sparte in interior, HDD-uri cu garnitura de cauciuc deteriorată);
                Utilizarea în condiţii improprii a echipamentelor (umiditate excesivă, căldură excesivă);
                Nu se acordă garanţie pentru soft nelicenţiat care nu funcţionează corespunzător;
                Nu se acordă garanţie pentru defecţiuni cauzate de transportatori (Nemo, Prioripost, Coletărie anuntata, C.F.R., etc.);
                Nu se acordă garanţie pentru plăci de bază al căror BIOS a fost rescris greşit;
                Nu se acordă garanţie monitoarelor TFT decât în cazul în care acestea prezintă pixeli defecţi în conformitate cu ISO 13406;
                Echipamentele îşi pierd garanţia în cazul: forţării parametrilor în scopul măririi performanţelor, pătrunderea de lichide , metale sau alte substanţe în interiorul echipamentelor.

II. Menţiuni :


                Garanţia se acordă doar clienţilor LENOVI, firma nefiind în nici un caz răspunzătoare în faţa terţilor care achiziţionează componente şi echipamente comercializate de noi prin aceştia;
                LENOVI nu răspunde pentru pierderile de date cauzate de eventualele defecţiuni sau în perioada în care echipamentul se află la sediul firmei noastre;
                Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcuta în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi consumator, şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

III. Obligaţiile cumpărătorului :

                Garanţia se acordă numai insoţită de Fişa de service (în care se specifică o descriere scrisă a defectului), o copie după certificatul de garanţie şi un aviz de însoţire a mărfii precum şi ambalajul original impreună cu accesoriile cu care a fost livrat echipamentul. Lipsa unuia din detaliile menţionate mai sus duce la imposibilitatea asigurării garanţiei;
                Alimentarea echipamentelor se face doar de la prize cu împământare;
                Beneficiarul este obligat să păstreze documentaţia şi accesoriile primite odată cu echipamentele (CD-uri, manuale, diskete, cabluri);
                Beneficiarul este obligat să păstreze intacte sigiliile și etichetele aplicate pe echipamente;
                Beneficiarul este obligat să respecte instrucțiunile de utilizare a echipamentelor conform indicațiilor tehnice date de furnizor.
                Nerespectarea acestor obligații de mai sus duce la pierderea garantiei.

IV. Obligațiile furnizorului :

                Asigurarea de service în perioada de garanție pentru echipamente cumpărate de la LENOVI în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru. Garanția se efectuează la sediul firmei LENOVI;
                Dacă un echipament nu poate fi reparat sau înlocuit în termen de 48 de ore, termenul de garanție se va prelungi cu perioada cât echipamentul se află la sediul firmei LENOVI pentru reparații;
                Produsele defectate în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 10% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv.